Type to search

CHO THUÊ THIẾT BỊ SỰ KIỆN

CHO THUÊ BỤC NHẤN NÚT KHỞI CÔNG QUY NHƠN

mediaqn Th5 31

CHO THUÊ BỤC NHẤN NÚT KHỞI CÔNG – KHÁNH THÀNH  QUY NHƠN – PHÚ YÊN

#HTP – thiết bị sự kiện chuyên cung cấp, cho thuê bục nhấn nút phục vụ trong các sự kiện: lễ khởi công, động thổ, phục vụ trong các chương trình gameshow, hội thi văn hoá…
Bục nhấn nút của chúng tôi luôn đảm bảo: mới, đẹp, có chuông báo, đèn báo và nút nhấn tiêu chuẩn.
BIỂN CHỨC DANH ĐỂ BÀN – BIỂN TÊN ĐẠI BIỂU – QUY NHƠN

 

Hình Ảnh Của HTP – MEDIA